Killinger - født 03.12.2022


1 sorrelsølv abyssinier (var) han, 1 blåsølv abyssinier (var) han 


Mor: Zitt Cat's Kaja, sortsølv abyssinier (var)

Far: S*Foxglove's Curious George, blå somali


Zitt Cat's I..., sorrelsølv abyssinier (var) han

Zitt Cat's Ilyas, blåsølv abyssinier (var) han