Abyssinier (var) killinger - født 23.04.2017

1 vildtfarvet han, 1 blåsølv han, 1 sorrel hun og 1 sortsølv hun

                                                                       Mor: Lucy af Khartoum (fawn abyssinier)                         Far: Everlasting's Joy Kumbaya (sortsølv somali)


Zitt Cat's Niilo Nik, vildtfarvet han- flyttet hjemmefra

Zitt Cat's Nooa Noble, blåsølv han - flyttet hjemmefra

Zitt Cat's Noomi Nice, sorrel hun - flyttet hjemmefra

Zitt Cat's Niina Nonchalance, sortsølv hun - bliver hjemme